sepanduk

Pasukan

Pasukan kami

Empat jabatan:
Jabatan R&D
Jabatan perniagaan antarabangsa
Jabatan perniagaan dalam negeri
Jabatan pengurusan am
Satu pasukan pakar teknikal
Kerana keupayaan analisis unsur terhingga yang kuat, pasukan ini boleh membangunkan dan mengesahkan setiap spesifikasi untuk menjamin kualiti produk.

pasukan